Trawialnia.eu - lider rynku w zakresie trawienia i pasywacji stali nierdzewnych | 20 lat na rynku!
Język / Language

Ochrona środowiska

Zależy nam na świecie, w którym żyjemy.

Trawialnia.eu za jeden z głównych celów postawiła sobie dbałość o środowisko. To szczególnie ważne w branży, która jest uznawana za mało ekologiczną.

Jak to robimy?

Przede wszystkim wszystkie usługi wykonujemy w oparciu o certyfikat ISO 14001. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami organizacji.

Certyfikacja na zgodność z wymogami normy ISO 14001:2015 oznacza, iż firma jest zaangażowana w ochronę środowiska.

Do najważniejszych korzyści wprowadzenia ISO 14001 należą:

Doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę stanu środowiska
Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenia liczby odpadów
Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych
Pełne dostosowanie firmy do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych
Wzrost prestiżu i konkurencyjności
Lepsze postrzeganie firmy przez klientów
Wpływ na rozpowszechnianie myślenia ekologicznego.

Norma ISO 14001

Wyszczególniono w niej wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w celu umożliwienia organizacji opracowania i wdrożenia polityki oraz celów uwzględniających wymagania prawne i inne, które dotyczą organizacji oraz informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych.

Norma dotyczy tych aspektów, które organizacja zidentyfikowała i które może nadzorować oraz tych, na które może mieć wpływ. W normie nie określono szczegółowych kryteriów efektów działalności środowiskowej.

ISO 14001:2015 ma zastosowanie do każdej organizacji, która pragnie ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środowiskową i wykazać zgodność z normą przez:
  • samoocenę i własną deklarację, lub
  • dążenie do potwierdzenia zgodności przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub
  • dążenie do potwierdzenia własnej deklaracji przez zewnętrzne w stosunku do organizacji strony, lub
  • dążenie do certyfikacji/ rejestracji systemu zarządzania środowiskowego przez zewnętrzną organizację.

Rygorystyczne zarządzanie ściekami i neutralizacja

Stacja Obróbki Popłuczyn SOP rozwiązuje problem ścieków z obróbki chemicznej stali nierdzewnych i wiąże w sobie funkcje neutralizacji, separacji, dekantacji oraz prasowania osadów. Dzięki temu można bezpieczne odprowadzać ścieki do kanalizacji zakładowej.

Urządzenie to w znacznym stopniu minimalizuje ilość odpadów po trawieniu i pasywacji oraz umożliwia, poprzez dodatkową rozbudowę, na powtórne wykorzystanie wody do ponownego użycia w procesie.

To działania, które gwarantują pełne bezpieczeństwo i ochronę środowiska.
Całkowita neutralizacja
Wydajność do 9m3/dobę
Prasowanie osadów
Pełna ochrona środowiska

To już najwyższy czas!
Skontaktuj się z nami

Wspólnie zadbamy o Twój zakład i bezpieczeństwo produkcji.
Skontaktuj się
Copyright © 2023 Trawialnia.eu.

Wszelkie prawa zastrzeżone