Pytanie.

Jak pozbyć się plam podczas trawienia aluminium?

Odpowiedź doradcy technicznego firmy Chimimeca.

Widoczne plamy są wynikiem złej aplikacji środka oraz niewłaściwego wybór środka. Podczas trawienia powierzchni proponuje zastosowanie środka do natrysku PROCAP A7 – środek w postaci żelu nie będzie ściekał. Aplikacja za pomocą pompki M5 – jednolita mgiełka środka.

  


Pytanie.

Jak usunąć korozję z wymiennika płytowego?

Odpowiedź doradcy technicznego firmy Chimimeca.

Na powierzchniach mających kontakt z wodą mogą występować dwa problemy: osadzanie się kamienia i korozja. Korozja jest wynikiem reakcji chemicznej ze względu na skład chemiczny wody ma różny wpływ na stal nierdzewną (interakcja stal-woda). Proponuje zastosować:

Efekty widoczne są na zdjęciach:


Pytanie.

Rura ze stali 321 poddana procesowi wyżarzania spoin co spowodowało że niemal cała pokryła się tlenkiem i przebarwiła. jak usunąć przebarwienia i dokonać pasywacji spoin?

Odpowiedź doradcy technicznego firmy Chimimeca.

Proponuje zastosowanie nowego preparatu z innowacyjnej gamy Chimimeca.
Rurę należy poddać jedynie trawieniu za pomocą środka Procap SN+.
Czas działania środka 1 godzina. Po naniesieniu następuje szybkie wysychanie środka w miejscach przebarwionych, więc po ok 10 minutach ponowny natrysk w tych miejscach. Temperatura otoczenia ok 19 stopni C.


Rewelacyjny i szybki efekt tylko po użyciu środka Procap SN+. Przy stosowaniu standardowych preparatów dostępnych na rynku proces trawienia zwykle trzeba powtarzać kilkakrotnie.

Konserwacja stali nierdzewnej: 

Rodzaj zanieczyszczeniaŚrodki do czyszczenia
cement i zaprawaroztwór zawierający kwas azotowy np. PROSOLV 541, PROSOLV 544 , a następnie woda (najlepiej demineralizowana)
odciski palcówPROSOLV HP w rozcieńczeniu 5-10%
woda z mydłem lub środki do czyszczenia szkła nie zawierające chlorków
osad wapiennyProciv300 lub Ptociv600
oleje i smaryAerosol ARDROX 9PR2
środki oparte na alkoholu (włącznie ze spirytusem metylowym i alkoholem izopropylowym) 
rozpuszczalniki np. czysty aceton
farbyPROPEINT 175
środki do usuwania powłok malarskich, oparte na związkach alkalicznych lub rozpuszczalnikach
cząstki żelaza pochodzące z narzędzi lub kontaktu ze stalą konstrukcyjnąna wczesnym etapie - mechanicznie, a następnie przemycie PROSOLVEM (pasywacja i odtlenianie)

w przypadku pojawienia się wżerów - preparaty trawiące TURBO Z lub PROCAP PRO, PROCAP AV, a następnie pasywacja - przemycie preparatem PROCIV 300 i dobre wypłukanie wodą.
żółty lub rdzawy nalotRdzawe tlenki najlepiej przemyć preparatem typu PROSOLV (15-30min), a następnie wodą (najlepiej demineralizowana)

UWAGA!!! Do czyszczenia stali nierdzewnej NIE stosować: produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solnego, wybielaczy, środków do czyszczenia srebra!

narzędzia do czyszczenia: tkanina, pędzle kwasoodporne, skóra zamszowa, gąbka nylonowa

UWAGA!!! Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania!

W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami w transporcie i procesie produkcji powierzchnie blach można pokryć folią:

Ferrytyczne stale nierdzewne 

Gatunek EN/AISICharakterystykaPrzykładowe zastosowania
1.400
410S
spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800°Cw przemyśle naftowym wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, wymienniki ciepła, rury krakingowe, niektóre urządzenia w przemyśle koksowniczym
1.4016
430
trudno spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800°Cczęść urządzeń niespawalnych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy,pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego

Martenzytyczne stale nierdzewne

Gatunek EN/AISICharakterystykaPrzykładowe zastosowania
1.4006
410
spawalnałopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, sworznie, nakrętki, śruby
1.4021/1.4028
420/420F
trudno spawalna, przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie zmiękczające lub ulepszanie cieplnejak dla stali 410 w przypadku, gdy wymaga się większej twardości i wytrzymałości, np. wały śruby, dławnice,sprężyny, części maszyn i formy do odlewów pod ciśnieniem, część urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem)
1.4031/1.4034niespawalna na narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, igły do gaźników, łożyska kulkowe, przyrządy i narzędzia chirurgiczne

Austenityczne stale nierdzewne

Gatunek EN/AISICharakterystykaPrzykładowe zastosowania
1.4301
304
spawalna, łatwa w obróbce, najczęściej stosowany gatunek kwasoodpornyłzbiorniki na mleko, sprzęt mleczarski, instalacje do produkcji mleka, beczki na piwo, fermentacja piwa, zbiorniki magazynowe w browarnictwie, wyposażenie do rafinacji produktów z kukurydzy; wyposażenie do elektrowni jądrowych, rynny, rury spustowe,zbiorniki na ciekły tlen, azot i wodór, części dozowników do napojów nasycanych dwutlenkiem węgla, naczynia i części kriogeniczne, meble, okładziny do pomieszczeń i na zewnątrz
1.4301
304
spawalna, o obniżonej zawartości węgla ograniczone wytrącanie węgliku podczas spawania, duża odporność na korozję w miejscach spawania, nie wymaga wyżarzaniaw środowiskach silnie utleniających takich jak kwas azotowy; wykładziny do lejów samowyładowczych do węgla, zbiorniki do rozpylania ciekłych nawozów sztucznych, zbiorniki magazynowe przecieru pomidorowego
1.4307
304
spawalna, o obniżonej zawartości węgla, podatna na tłoczeniegłęboko tłoczne części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze
1.4404
316L
spawalna, o obniżonej zawartości węgla, dobra odporność na chlorkizbiorniki do białego wina, przemysł browarniczy, papierniczy, medyczny, kwasów tłuszczowych, przy produkcji związków kwasu octowego, przy produkcji brandy, do wyrobu części mających styczność z nawozami sztucznymi, kotły do gotowania keczupu, przemysł fosforanowy, wyposażenie do obróbki filmów, kominy, zbiorniki w stacjach zmiękczania wody, rury do drożdży; w środowisku morskim
1.4571
316Ti
spawalna, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystalicznąw przemyśle chemicznym na urządzenia wymagające wysokiej odporności korozyjnej - chłodnice, kondensatory, rurociągi, zbiorniki; w przemyśle spożywczym, celulozowym, farmaceutycznym
1.4541
321
spawalna, podobna do AISI 304, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystalicznąpierścienie ślizgowe, rury wydechowe do samolotów, obudowy bojlerów, grzejniki kabinowe, rury doprowadzające powietrze do gaźnika, kolektory wydechowe spalin, ścianki przeciwpożarowe, kotły zawiesinowe, elementy grzejne pieców, części silników odrzutowych, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących
1.4539
904
spawalna, wysoka odporność korozyjna m.in. w środowisku kwasu siarkowego i jego soli, kwasu fosforowego i jego soli, kwasu mrówkowego i chloruw przemyśle chemicznym, w produkcji nawozów sztucznych, w hutnictwie na wanny i kosze do trawienia, w przemyśle celulozowo papierniczym, w przemyśle włókien sztucznych, w rafineriach i zakładach petrochemicznych, w przemyśle atomowym, w urządzeniach jądrowych, w produkcji materiałów wybuchowych, w częściach aparatury medycznej i przemyśle farmaceutycznym (elementy aparatury pomiarowej), w urządzeniach okrętowych

Ferrytyczne stale żaroodporne

Gatunek EN/AISICharakterystykaPrzykładowe zastosowania
1.4724utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300°C, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800°C; wysoka odporność na działanie gazów zawierających związki siarki odporna do 950°Cłmało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki, rury do pieców przemysłowych, szyny, kołpaki, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych,komór próżniowych
1.4742utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300°C, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800°C, odporna do 1050°Cczęści nośne i szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych w zastosowaniach, w których nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach
1.4762
446
utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300°C, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800°C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące odporna do 1200°Cmało obciążone mechanicznie części maszyn, piece przemysłowe, wymienniki ciepła, narzędzia i formy dla przemysłu szklarskiego, naczynia do wyżarzania

Austenityczne stale żaroodporne

Gatunek EN/AISICharakterystykaPrzykładowe zastosowania
1.4828 
309
spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1050°Cna części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, obciążone mechanicznie części pieców, kotłów parowych i urządzeń przemysłowych (kołpaki, części przenośników transporterów i innych pracujących w wysokich temperaturach)
1.4841 
310/314
spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1150°C.na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, urządzenia do konwersji metanu, pirolizy gazów, w urządzeniach przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, transportery w piecach i inne części pracujące w wysokich temperaturach

GTAW / TIG (Gas Tungsten Arc Welding) spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego przy zastosowaniu nietopliwej elektrody wolframowej, osłona łuku gazem dostarczanym z zewnątrz


TOPTIG (Tungsten Inert Gas)  opracowana przez firmę AIR LIQUIDE WELDING nowa metoda spawania robotem przemysłowym będącą kombinacją jakości spawania metodą TIG z wydajnością metody spawania MIG. Istotą nowej technologii jest opatentowany palnik, w którym drut wypełniający jest poprowadzony poprzez palnik pod bardzo małym kątem do elektrody wolframowej.

 
PAW (Plasma Arc Welding) spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

GMAW (Gas Metal Arc Welding) spawanie łukowe przy zastosowaniu ciągłej elektrody metalowej, osłona łuku gazem dostarczanym z zewnątrz

MIG (Metal Inert Gas Welding) spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów obojętnych

MAG (Metal Active Gas Welding) spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów aktywnych

FCAW (Flux Cored Arc Welding) spawanie łukowe przy zastosowaniu drutu proszkowego, osłona łuku topnikiem zawartym w drucie, dodatkowa osłona gazem dostarczanym z zewnątrz

LBW (Laser Beam Welding) spawanie laserowe przy zastosowaniu skoncentrowanej i spójnej wiązki światła zogniskowanej na złączu

SMAW (Shielded Metal Arc Welding) spawanie łukowe elektrodą metalową, osłona łuku w wyniku rozkładu otuliny elektrody

SAW (Submerged Arc Welding) spawanie łukowe drutem, osłona łuku poprzez topnik otulający łuk

Trawienie, wytrawianie - proces usuwania powierzchniowej warstwy metalu lub oczyszczanie powierzchni przedmiotów metalowych z produktów korozji, tlenków, rdzy, zgorzeliny - wszędzie tam gdzie została zmniejszona zawartość chromu na powierzchni stali.

Trawienie jest najbardziej skuteczne, gdy używa się do niego mocnych kwasów utleniających np. kwasu azotowego lub kwasu fluorowodorowego. Trawienie stali stopowych przeprowadza się w mieszaninach odpowiednio dobranych kwasów o różnych stężeniach, niekiedy z dodatkiem soli ułatwiających trawienie. Odbywa się przy pomocy kąpieli trawiących bądź miejscowo przy pomocy past i żelów. Trawienie stali kwasoodpornych powoduje równomierne utlenienie (powstanie warstwy tlenków) na całej powierzchni materiału. W celu utrwalenia tej powłoki można dodatkowo poddać obrabiany przedmiot pasywacji.

Trawienie i Pasywacja

Pasywacja metali jest to przejście niektórych metali, w środowisku kwasów tlenowych lub ich soli, w stan pasywny, w którym posiadają wyższy potencjał standardowy. Związane jest to z tworzeniem się na powierzchni niektórych metali warstewki tlenków szczelnie przylegającej i chroniącej metal przed dalszym utlenianiem. Pasywacja następuje pod wpływem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych.

Wynikiem pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, która charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i pasywnością wobec warunków atmosferycznych. Pasywna warstwa tlenków tworzy się na wytrawionej powierzchni materiału lub może powstać w wyniku anodowego utleniania metalu poprzez utleniające działanie kwasów utleniających. Pasywacja metali wykorzystywana jest jako podstawowa ochrona przed korozją stali kwasoodpornych..

Przywrócenie odporności stali na korozję poprzez utleniające działanie kwasu, pasywacja odbywa się przy pomocy kąpieli pasywacyjnych bądź miejscowo przy pomocy natrysku.

Trawienie i pasywacja
Pasywacja

Istota odporności stali na korozję

Proces korozji jest dążeniem metali do przejścia w naturalny dla nich stan utleniony. Metale do których należy chrom, glin i tytan charakteryzują się podwyższoną odpornością korozyjną w niektórych środowiskach. Żelazo oraz jego stop żelaza z węglem mają niewielką odporność korozyjną.

Różne zachowania się metali związane są z tworzeniem się na ich powierzchni cienkiej warstewki, która chroni metal przed korozją. Zjawisko to zwane jest pasywacją powierzchni. Szczególną skłonność do pasywacji wykazuje chrom i nikiel, co uzasadnia stosowanie tych metali jako głównych dodatków stopowych do stali nierdzewnych. Już przy zawartości 12% chromu, stal wykazuje zdolności pasywacyjne. Przy bardziej agresywnych środowiskach konieczne jest stosowanie stali o podwyższonej zawartości chromu oraz innych dodatków stopowych.

Dla wyrobów finalnych ze stali nierdzewnej przyjmowana jest trwałość na ponad 50 lat eksploatacji.

Istnieją jednak przypadki korodowania stali nierdzewnej spowodowane:

Objawy korozji stali nierdzewnych są różne. Można zauważyć że korozja pojawia się przeważnie na wszelkiego rodzaju niejednorodnościach wewnętrznych metalu (wtrącenia niemetaliczne, wydzielenia, odkształcenia) i zewnętrznych (krawędzie, zarysowania, wgniecenia, resztki zgorzeliny, osady itd.). Natomiast powierzchnie gładkie i jednorodne są zdecydowanie bardziej odporne na ten typ korozji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wytrawienie i pasywacja powierzchni.

Do podstawowych typów korozji należą:

korozja równomierna (ogólna) - zachodzącą na całej powierzchni. Stosunkowo najmniej groźna, gdyż polega na równomiernym zaatakowaniu całej powierzchni stali nierdzewnej. W wyniku tego grubość wyrobu stalowego zmniejsza się równomiernie, z jednoczesnym zmniejszeniem się ogólnej wytrzymałości korodowanego elementu. Zapobiega się poprzez m.in. okresową pasywację powierzchni.

korozja międzykrystaliczna - zachodząca gdy ośrodek aktywny atakuje granice ziaren bez naruszania ich wnętrza. Tego rodzaju korozja rozprzestrzenia się w głąb metalu po granicach ziaren, co powoduje naruszenie spójności metalu. Agresywne środowisko korozyjne bądź „wyłuskuje" poszczególne ziarna z powierzchni stali, zmniejszając tym samym grubość ścianek, bądź też bez dostrzegalnych oznak zewnętrznych narusza spójność pomiędzy poszczególnymi ziarnami. Korozja międzykrystaliczna należy do najbardziej groźnych typów korozji.

korozja naprężeniowa - zachodząca na skutek istnienia w metalu naprężeń własnych. Miejsca materiału o różnych naprężeniach mają rozmaite ilości energii wewnętrznej, co w obecności roztworów prowadzi do powstania ogniw lokalnych, które z kolei powodują korozję. Mogą to być naprężenia zarówno wywołane działaniem sił zewnętrznych jak i naprężenia z uprzednich procesów technologicznych np. zginania , spawania. Przejawem tego typu korozji są pęknięcia

korozja wżerowa - zachodzącą gdy metal atakowany jest tylko w pewnych miejscach powierzchni (korozja miejscowa) w skutek czego powstają w tych miejscach zagłębienia zwane wżeram - punktowy ubytek masy stali. Przebieg procesu korozji wżerowej związany jest z działaniem lokalnego ogniwa, które tworzy się pomiędzy dużą spasywowaną powierzchnią stali stanowiącą katodę, a miejscową zdepasywowaną strefą stanowiącą anodę. Szybkość rozpuszczania się metalu na anodzie jest bardzo duża, w konsekwencji czego następuje w bardzo krótkim czasie przebicie (perforacja) ścianek, bez większego ubytku masy poza zaatakowanym miejscem. Korozja wżerowa stali odpornych na korozję występuje najczęściej w środowiskach wodnych zawierających jony halogenkowe, tj. jony chloru, bromu, jodu.

korozja zmęczeniowa - Zjawisko korozji zmęczeniowej jest zjawiskiem występującym na skutek współdziałania środowiska korozyjnie agresywnego i cyklicznych lub zmiennych naprężeń, co w konsekwencji prowadzi do pękania metalu. Oddziaływanie naprężeń sprawia, że zostaje naruszona warstewka ochronna (warstewka pasywna) na stali odpornej na korozję, skutkiem czego atakowany jest obszar metalu niechronionego (odsłoniętego).

korozja szczelinowa - pojawia się w szczelinach i zagłębieniach konstrukcyjnych, pod uszczelnieniami, główkami śrub i nitów, pod osadami i zgorzeliną oraz we wszelkiego rodzaju pęknięciach. Korozja szczelinowa powstaje w wyniku stopniowego zanikania warstewki pasywnej w szczelinach, w których na skutek utrudnionego napowietrzenia i zahamowanego dopływu tlenu, warstewka ta nie może się zregenerować. Zapobieganie korozji szczelinowej polega głównie na eliminowaniu szczelin, zwłaszcza konstrukcyjnych, już na etapie projektowania aparatów i urządzeń produkcyjnych.

korozja stykowa (galwaniczna) - zachodząca na styku dwóch metali lub stopów o różnych potencjałach, w konsekwencji czego powstaje ogniwo galwaniczne. Skuteczność działania ogniwa zwiększa się ze wzrostem różnicy potencjałów stykających się ze sobą dwóch metali w środowisku korozyjnym, np. zawierającym jony chlorkowe. Połączenie stali z metalem o innym elektrochemicznym potencjale, przy udziale elektrolitu sprawia, że metal mniej szlachetny ulega intensywnemu rozpuszczaniu, zwłaszcza gdy jego powierzchnia jest znacznie mniejsza w porównaniu z powierzchnią metalu bardziej szlachetnego.

Tak naprawdę, stal nierdzewna przed korozją zabezpieczona jest tylko cienką, nieprzepuszczalną warstwą powierzchniową - warstwą pasywną - która składa się głównie z tlenku chromu. Zawartość tlenu w atmosferze lub natlenionych roztworach wody, jest z reguły wystarczająca do powstania i zachowania tej warstwy pasywnej. Niestety, wady i niedoskonałości powierzchni powstałe podczas operacji produkcyjnych mogą zakłócić proces odtwarzania się warstwy i ograniczyć odporność na kilka typów korozji miejscowej. Oznacza to, iż proces czyszczenia w końcowej fazie obróbki stali nierdzewnej jest często konieczny, w celu przywrócenia akceptowalnej jakości powierzchni zarówno pod względem czystości i korozji.

Wady

Wady spawalnicze


Podtopienia, rozpryski spawalnicze, niepełne wtopienia lub miejsca zajarzenia łuku, to tylko kilka typowych przykładów na defekty spawalnicze. Tego typu defekty nie dość, iż mają wpływ na odporność i powstawanie korozji miejscowej, to dodatkowo wpływają na własności mechaniczne materiału. Z reguły, w takich przypadkach, defekt usuwa się poprzez zeszlifowanie lub spawanie naprawcze.

Wady spawalnicze

Barwa nalotowa i zgorzelina tlenkowa


Utlenianie w wysokiej temperaturze - wywołane takimi procesami jak obróbka cieplna lub spawanie - tworzy warstwę tlenku o gorszych właściwościach ochronnych, w porównaniu z własnościami pierwotnej warstwy pasywnej. Dodatkowo, następuje związane z tym zubożenie chromowe w metalu bezpośrednio pod tlenkiem. W celu przywrócenia odporności na korozję konieczne jest usunięcie strefy zubożonej, która znajduje się pod nalotem powstałym podczas spawania. Usuwa się ją razem z nalotem przy użyciu past (TurboZ) lub żeli trawiących (PROCAP).


Chropowatość powierzchni

Nadmierne szlifowanie, śrutowanie lub nierówne szwy powstałe podczas spawania, mogą powodować chropowatość powierzchni, a co za tym idzie, sprzyjać gromadzeniu się osadów. Jednocześnie zwiększa się ryzyko zarówno zanieczyszczenia produktu jak i korozji. Często podczas intensywnego szlifowania mają miejsce wysokie naprężenia rozciągające, które zwiększają ryzyko korozji wżerowej oraz naprężeniowego pękania korozyjnego. Pomimo istnienia indeksów maksymalnej dopuszczalnej chropowatości powierzchni, generalnie należy unikać w procesie produkcji metod prowadzących do powstawania chropowatości powierzchni.


Zanieczyszczenie żelazem


Cząsteczki żelaza mogą powstać wskutek obróbki mechanicznej pochodzącej od: 


Dodatkowo, podczas przenoszenia materiałów podczas produkcji wieloetapowej, transportu lub po prostu przez osiadanie pyłu zwierającego cząsteczki żelaza. Przedmiotowe cząsteczki korodując w wilgotnym powietrzu, uszkadzają warstwę pasywną (w przypadku większych cząsteczek może nawet dochodzić do pęknięć).

Zanieczyszczenie organiczne

Smary, oleje, farby, pozostałości kleju czy też nawet odciski butów, to typowe zanieczyszczenia organiczne mogące powodować korozję szczelinową w podatnych środowiskach. Ponadto, mogą powodować zanieczyszczenie produktów mających kontakt z danym urządzeniem oraz uniemożliwić efektywne zastosowanie trawienia powierzchni. Ten typ zanieczyszczenia powinien być usuwany przy zastosowaniu odpowiedniego środka do czyszczenia wstępnego lub do odtłuszczenia (polecamy gamę produktów typu PROSOLV). W nieskomplikowanych przypadkach można zastosować strumień gorącej wody pod ciśnieniem lub odtłuszczanie za pomocą aerosoli ARDROX.

Copyright © 2022 Chimimeca Polska Sp z o.o